w88官方网站捕鱼_w88优德网页_w88优德金池俱乐部 - 2018年7月第3周批发市场信息采集表
发布日期:2018-07-16 15:27:40 点击量:2639 责任编辑:

w88官方网站捕鱼_w88优德网页_w88优德金池俱乐部 - 2018年7月第3周批发市场信息采集表(注:表格价格空白为市场无该商品销售或商品已下架)

 

序号

大类

产品

7月

蒙阳市场(元/斤)

白家市场(元/斤)

中药材市场(元/斤)

7月第3周w88优德网页价格平均

7月第3周外地价格平均

w88优德网页

外地

w88优德网页

外地

w88优德网页

外地

第三周

1

畜禽

猪肉
8
8.00

2

牛肉29

2629.00

26.00

3

羊肉26

2426.00

24.00

4

鸡肉
8
8.00

5

肉兔
12.8
12.80

6

鸡蛋
4
4.00

7

蜂蜜

1

菜蔬

大白菜

0.3

0.35

1

1.20.65

0.78

2

莴笋

0.7

0.6


1.50.70

1.05

3

莲花白

0.85

0.8


0.80.85

0.80

4

番茄


1.8


2
1.90

5

辣椒


1.2

2

1.82.00

1.50

6

甜椒

2.5

3.85


32.50

3.43

7

白萝卜

0.6

0.65


0.80.60

0.73

8

花菜


1.9


1.8
1.85

9

豌豆荚


2.35


2.35

10

马铃薯


1.1


1.2
1.15

11

金针菇


3


2.5
2.75

1

水果

甜樱桃


43


43.00

2

青脆李


2.9


2.90

3

苹果


3.6

3.8

33.80

3.30

4

雪梨


1.4

2

2.52.00

1.95

5

寿桃


1.6


1.60

6

葡萄


3.9


3.90

1

林产

核桃(干)


6

10

810.00

7.00

2

花椒55

5555.00

55.00

1

中药材

党参


30


30.00

2

大黄

10.5

11

10.50

11.00

3

黄芪(中货)

24

18

24.00

18.00

4

木香

17.5

12.5

17.50

12.50

5

秦艽

60

27

60.00

27.00

(w88官方网站捕鱼)


责编:赵怡  刘元顺  审发:陈晓斌